Navigatie

Algemene Voorwaarden WarmWit.nl

 

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze

Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de

veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte

van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er

een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met

onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te

nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien

u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Artikel 1 - Webshop

1.1.

De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af

aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens

vindt u daar ook onze contactgegevens, ook staan deze vermeld bij artikel 6.

1.2.

Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen

voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij

streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik

door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan

derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4.

Sinds 5 juni 2012 zijn webshops verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende

cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.5.

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de

politie.

1.6.

De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken

tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7.

Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u

twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

1.8.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan elke maand op de hoogte

gehouden van onze aanbiedingen.

 

Artikel 2 - Bedenktijd

2.1.

U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze

termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder

dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren

van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een

creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2.

Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele

Verpakking en onbeschadigd.

2.3.

Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet

aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn etenswaren, tijdschriften en reizen

die u hebt geboekt. Voor cd's en dvd's dient de verzegeling niet verbroken te zijn. Is de

verzegeling verbroken, dan kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan

maken.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1.

De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven

akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het

geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of

Paypal. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2.

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de

benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.

U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet

binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen

nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende

aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de

incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.

Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per

e-mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u

met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5.

Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door

onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij

u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van

ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van

het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel

ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk

aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.

3.6.

De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De

kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht,

zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

 

Artikel 4 - De prijs

4.1.

De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald

moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product

heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2.

Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven,

bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft

en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte

gedaan bij de politie.

4.3.

De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.

U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt,

indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw

vermeld.

4.4.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook

niet in aanmerking voor korting.

 

Artikel 5 - Klachten en garantie

5.1.

Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze

medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact

opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste

best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2.

Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet

door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen

voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als

tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u

oplossen.

5.3.

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een

klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf

een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te

vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service

voorzien.

5.4.

Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie

duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één

jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging

die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per

e-mail krijgt toegestuurd. Op verbruik- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen

wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of

defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

 

 

5.5.

Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige

aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of

bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw

verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze

te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon

niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de

nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op

basis van dagwaarde.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk

het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand

komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog

vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Artikel 6: NAW Gegevens Web Site

 

WarmWit.nl

Trasmolenlaan 12

3447 GZ Woerden ( UT )

Tel.nr: +31851304656

Email: info@warmwit.nl

 

KvK:69101299

 

BTWnr: NL148347058B03

Algemene Voorwaarden WarmWit.nl

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze
Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de
veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte
van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er
een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met
onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te
nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien
u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 - Webshop
1.1.
De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af
aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens
vindt u daar ook onze contactgegevens, ook staan deze vermeld bij artikel 6.
1.2.
Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen
voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij
streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik
door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan
derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.4.
Sinds 5 juni 2012 zijn webshops verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende
cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.
1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de
politie.
1.6.
De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken
tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.
1.7.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u
twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.
1.8.
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan elke maand op de hoogte
gehouden van onze aanbiedingen.

Artikel 2 - Bedenktijd
2.1.
U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze
termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder
dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren
van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een
creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.
2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele
Verpakking en onbeschadigd.
2.3.
Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet
aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn etenswaren, tijdschriften en reizen
die u hebt geboekt. Voor cd`s en dvd`s dient de verzegeling niet verbroken te zijn. Is de
verzegeling verbroken, dan kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan
maken.

Artikel 3 - De overeenkomst
3.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven
akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het
geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of
Paypal. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel,
is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de
benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet
binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen
nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende
aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de
incasso uit handen geven aan een incassobureau.
3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per
e-mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u
met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
3.5.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door
onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij
u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van
ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van
het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel
ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk
aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.
3.6.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De
kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht,
zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.


Artikel 4 - De prijs
4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald
moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product
heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
4.2.
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven,
bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft
en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte
gedaan bij de politie.
4.3.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt,
indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw
vermeld.
4.4.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook
niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 - Klachten en garantie
5.1.
Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze
medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact
opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste
best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.
5.2.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet
door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen
voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als
tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u
oplossen.
5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een
klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf
een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te
vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service
voorzien.
5.4.
Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie
duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één
jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging
die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per
e-mail krijgt toegestuurd. Op verbruik- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen
wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of
defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.
5.5.
Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige
aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of
bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw
verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze
te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon
niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de
nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op
basis van dagwaarde.
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk
het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand
komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog
vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 6: NAW Gegevens Web Site

WarmWit.nl
Lijsterbeslaan 146
5482 CP Schijndel
Tel.nr: +31851304656
Email: info@warmwit.nl

KvK:69101299

BTWnr: NL148347058B03(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2019 WarmWit | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.